Wyróżnienie — Adrianna Ślebocka, Adam Szebesczyk, Milena Stefaniuk

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

Wyróżnienie
10 tys. zł brutto

autorzy
Adrianna Ślebocka, Adam Szebesczyk, Milena Stefaniuk


opinia jury
Na uwagę zasługuje przeprowadzenie przez autorów pracy szczegółowych analiz historycznych, walorów przestrzennych, powiązań funkcjonalnych ul. Zwycięstwa z terenami przyległymi oraz układu komunikacyjnego. Wykonana analiza SWOT umożliwia czytelne określenie możliwych kierunków rozwoju ulicy. Atutem koncepcji jest czytelny układ komunikacyjny. Zaproponowane rozwiązanie dla bulwarów Kłodnicy również uznano za godne wyróżnienia. Negatywnie oceniono szczegółowe rozwiązania dla połączenia z al. Przyjaźni – meandrująca ścieżka rowerowa jest niebezpieczna, a umiejscowienie obiektów rekreacji sportowej w pobliżu dawnego Domu Tekstylnego Weichmanna jest sprzeczne z charakterem tego miejsca. Liczne mury oporowe od strony Teatru Victoria zmienią otwartą do tej pory przestrzeń w klaustrofobiczne miejsce. Zaproponowana zieleń została zlokalizowana w sposób przypadkowy, często w miejscach, w których konieczne jest zachowanie dobrej widoczności (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, wyjazdy z posesji).

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE