Wyróżnienie — Tomasz Marek, Anna Kamińska

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

Wyróżnienie
10 tys. zł brutto

autorzy
Tomasz Marek, Anna Kamińska


opinia jury
Interesującym pomysłem jest sposób zagospodarowania bulwarów Kłodnicy oraz czytelny układ zieleni (co prawda trudny do realizacji), a także elementy informacji wizualnej. Na uwagę zasługują również przeprowadzone analizy przestrzenne.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE