Wyróżnienie — Michał Gałuszka

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

Wyróżnienie
10 tys. zł brutto

autor
Michał Gałuszka


opinia jury
Zgodnie z hasłem przewodnim koncepcji „10 kroków do Zwycięstwa” dokonano obszernych, ale bardzo ogólnych analiz, które nie zostały w pełni uwzględnione w koncepcji. Jako elementy wyróżniające pracę spośród innych uznano propozycję stworzenia Alei Gwiazd oraz połączenie skweru przed Urzędem Miejskim z bulwarami Kłodnicy. Przedstawiony w koncepcji sposób zagospodarowania bulwarów Kłodnicy również zasługuje na wyróżnienie. Praca bardzo estetycznie opracowana graficznie.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE