Wyróżnienie — Paweł Barczyk, Andrzej Duda

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa w Gliwicach, na odcinku od ul. Stanisława Dubois do Rynku

Wyróżnienie
10 tys. zł brutto

autorzy
Paweł Barczyk, Andrzej Duda


opinia jury
Doceniono schemat funkcjonalno-przestrzenny z rozwiązaniem komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej (w tym publicznej), dzięki któremu odstąpiono od wydzielenia infrastruktury rowerowej. Powyższe pozwoliło na wprowadzenie stosunkowo dobrze rozmieszczonych pasów zieleni. Szerokie ciągi piesze umożliwiają ich odcinkowe zawężenie celem wygospodarowania miejsca dla ogródków kawiarnianych. Interesującą propozycją jest wybudowanie dwóch bliźniaczych budynków, tzw. Okrąglaków w rejonie DTŚ, nawiązujących do budynków historycznych, już nieistniejących. Miejsca szczególne w ciągu ulicy zostały podkreślone rozwieszonym pomiędzy słupami oświetleniem. Praca została najwyżej oceniona przez Radzę Dzielnicy Śródmieście oraz Stowarzyszenie „Rowerowe Gliwice”. W koncepcji brak jednak analiz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (poza windą przy al. Przyjaźni). Nie przygotowano również bardziej szczegółowych analiz zagospodarowania pasa drogowego zielenią. Połączenie al. Przyjaźni z ulicą Zwycięstwa stanowi reprezentacyjne miejsce, natomiast w propozycji autorów zostało ono zdominowane przez „bramę” stanowiącą „barykadę” optyczną dla osi widokowej alei.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE