Wyróżnienie — 4AM ARCHITEKCI

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”

Wyróżnienie
10 000 zł

autorzy
4am Architekci
zespół projektowy: Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za spójną architektonicznie i urbanistycznie, wartościową propozycję kształtowania budynku akademika, a w szczególności trafną interpretację założeń masterplanu. Zaproponowano obiekt wpisany w kompozycję przestrzenną docelowego układu kampusu, stanowiący jednoznaczne zakończenie kompozycji głównej osi przy jednoczesnym prawidłowym ukształtowaniu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych z otoczeniem. Podkreślenia wymaga atrakcyjne otwarcie dziedzińca na teren Parku Służewieckiego, zapewniające dodatkowo dobre doświetlenie wnętrza. Zadbano o czytelny i prawidłowy rozkład funkcji w budynku oraz prosty układ komunikacyjny ułatwiający orientację. Za wartościowe sąd konkursowy uznał również kształtowanie pokoi w systemie modułowym, co umożliwia modyfikacje struktury mieszkań w trakcie użytkowania budynku. Wątpliwości budzi kształtowanie budynku bardziej jako formy hotelu akademickiego zarówno w wyrazie stylistycznym elewacji budynku, kształtowaniu przestrzeni komunikacji wewnętrznej, jak i standardzie technicznym wyposażenia.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE