Wyróżnienie — Sylwia Sobkowiak-Kania, Jarosław Kania, Karim Baaziz

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

Wyróżnienie

autorzy
Sylwia Sobkowiak-Kania, Jarosław Kania, Karim Baaziz

zespół projektowy: Sylwia Sobkowiak-Kania, Jarosław Kania, Karim Baaziz


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za odwagę myślenia o rozwoju miasta Kalisza i wyznaczania zarówno potencjału Nowego Rynku jak i nowego sposobu użytkowania tej części miasta. Zastąpienie przeważającej funkcji handlowej, z zachowaniem Galerii „Tęcza”, obiektem Centrum Nauki i Sztuki oraz zespołem biurowo-usługowym wymusi nowy charakter także w otaczającej przestrzeni.

Rozwiązanie funkcjonalne i przestrzenne dla Nowego Rynku są spójne choć zaproponowana stylistyka nie nawiązuje dialogu, czy choćby kontrapunktu z istniejąca zabudową. Zaproponowane wysokości projektowanych obiektów powinny być zweryfikowane studiami kompozycyjnymi w szerszym kontekście, gdyż skala i charakter dalece wykraczają poza parametry przestrzenne tej części miasta.

Zaprojektowane obniżenie przestrzeni, choć funkcjonalnie wątpliwe, pozwala na wykreowanie żywej i interesującej przestrzeni o właściwych proporcjach i bardziej kameralnym charakterze. Kaskadowo zaprojektowane schody i rampy dają okazję do kontaktów i zachowań prospołecznych, a ściana obniżenia pozwala na separację wizualną od istniejącej ruchliwej drogi.

Przestrzeń ulicy Kanonickiej jak i Głównego Rynku wyważona, choć zaproponowane układy modułowe obiektów handlowo-usługowych o takiej skali i charakterze stanowią element konkurencji dla historycznej tkanki Starego Miasta odcinając pierzeje i usługi w nich zlokalizowane od uczestników życia w centralnej części Głównego Rynku.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE