Wyróżnienie w kategorii „15-19 lat” — „Młodzieżowy Park Biznesowy” (Bartosz Witkowski, Kamila Błajda)

Konkurs „Spotkajmy się w mieście” w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”

Wyróżnienie w kategorii „15-19 lat”
nagroda rzeczowa

projekt
„Młodzieżowy Park Biznesowy”

autor
Bartosz Witkowski, Kamila Błajda
Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

nauczyciel prowadzący
Klaudia Wiechecka, Marta Wdowiak-Jendrzejczak


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za przestrzennie i użytkowo dojrzałą próbę organizacji dobrze wybranej  lokalizacji miejskiej dla stworzenia bogatej oferty funkcjonalnej adresowanej do dużej grupy młodych  użytkowników pragnących w drodze różnorodnych kontaktów o profilu biznesowym kształtować ich  przyszłe profile zawodowe. Projekt pokazuje możliwość wykorzystanie kontenerów morskich dla organizacji różnych układów  funkcjonalnych i dowodzi wysokiej wrażliwości estetycznej autorów oraz rozumienia przez nich  potrzeby ochrony elementów w tym i zasobów natury.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE