Wyróżnienie honorowe — Palmett

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie

Wyróżnienie honorowe

autorzy
Palmett

zespół projektowy: Wiktor Kubik, Paula Rydel, Zuzanna Koncelova, Michał Gzela, Bartłomiej Gasparski


opinia jury

Interesująca koncepcja oparta o tytułowe przemiany – krajobrazu, sposobów użytkowania, w oparciu o sezonowość, zmienne warunki atmosferyczne oraz brak podziałów funkcjonalnych i zmieniających się aktywności. Interesująco i wyraziście wpisana w „miękką tkankę” parku obwodowa, multifunkcjonalna promenada. Na uwagę zasługuje czytelna forma parku zawierająca strefę wejściową, strefę mikrolasu, strefę placu – leja wodnego oraz otwartego krajobrazu. Praca wyróżniona za ciekawe rozwiązywanie problemów związanych z błękitno – zieloną infrastrukturą, nacisk na walory edukacyjne, bioróżnorodność oraz elastyczność rozwiązań przestrzeni. Nie dość przekonujące były natomiast propozycje związane z lokalizacją amfiteatru, rozwiązaniem wejścia na poziom +1 oranżerii oraz istotną z punktu widzenia organizatora małą architekturą. Wątpliwości może także budzić pewne podporządkowanie form i funkcji części elementów zagospodarowania (totem z placem wodnego leja) pod ideę gospodarowania wodami opadowymi.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE