Wyróżnienie — MPP

Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku

Wyróżnienie
35 000 zł

autorzy
MPP
zespół projektowy: Zbigniew Maćków, Anna Okoń, Magdalena Pierucka, Eliasz Matuła, Przemysław Skwarek


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za ciekawą propozycję autonomicznego, jednorodnego układu architektoniczno-urbanistycznego wytwarzającego miastotwórcze przestrzenie, stanowiące potencjał do wykorzystania na różnorodne funkcje i scenariusze. Doceniono właściwe uchwycenie skali urbanistycznej projektowanych budynków wraz z interesującym odwołaniem się do nieistniejącej historycznej formy zabudowy dawnych jatek o kształcie podkowy. Doceniono również konsekwentnie zastosowany atrakcyjny architektonicznie wątek smukłych arkad oraz jakość zaprojektowanych wnętrz.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE