Wyróżnienie — INOONI Jakub Zygmunt, PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne

Konkurs na modernizację i rozbudowę Wilii Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby Oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Wyróżnienie
5 000 zł

autorzy
INOONI Jakub Zygmunt, PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne
zespół projektowy: Małgorzata Skowron, Przemysław Sokołowski, Jakub Zygmunt

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE