Wyróżnienie — Wiekiera Architekci Filip Wiekiera

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

Wyróżnienie

autorzy
Wiekiera Architekci Filip Wiekiera

zespół projektowy: Filip Wiekiera, Tadeusz Wiekiera, Kamil Szymański, Natalia Banasiak


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za właściwe odczytanie skali Głównego Rynku i relacji przestrzennych obiektów stanowiących jego zagospodarowanie skutkuje redukcją elementów znajdujących się na nim, z pozostawieniem tylko budynku Ratusza (i obrzeżnej małej architektury) oraz klombu, którego historyczna forma, w tym miejscu, jest bardzo ważna dla wielu mieszkańców Kalisza. Ciekawą propozycją nawiązującą do podziemi na Rynku w Krakowie jest utworzenie Muzeum Miasta Kalisza pod posadzką Głównego Rynku. Za wartościowe uznaje się dostrzeżenie potencjału przestrzennego jaki tkwi w budynku Katedry św. Mikołaja wraz z jej otoczeniem i włączenie tej przestrzeni wraz z ekspozycją zabytkowego dzwonu jako małego placu wzbogacającego kompozycję ulicy Kanonickiej. Interesujący jest także pragmatyzm w projekcie ulicy Kanonickiej (nie mającej jeszcze wszystkich cech ulicy) poprzez nadanie jej struktury geometrycznej, z możliwością wypełniania określoną funkcją w zależności od aktualnej aktywności czy potrzeb. Pracę zdaniem sądu cechuje wrażliwość plastyczna – szczególnie potrzebna w projektowaniu w historycznej tkance odwołującej do kategorii malowniczości.

Za mankament uznano brak ciągłości i spoistości form użytych do „wyposażania” placów i ich niepokojącą odrębność w projektowanej, niewielkiej przestrzeni.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE