Wyróżnienie — Agnieszka Lewandowska, Tomasz Saracen, Maciej Kowalczyk

Konkurs na modernizację i rozbudowę Wilii Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby Oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Wyróżnienie
5 000 zł

autorzy
Agnieszka Lewandowska, Tomasz Saracen, Maciej Kowalczyk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE