Wyróżnienie (ex aequo) — Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska

Wyniki studenckiego konkursu „Tu warto żyć” na zagospodarowanie Błoni Wildeckich

Wyróżnienie (ex aequo)

laureaci
Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska

projekt
DOMe natury

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej


uzasadnienie jury

Wyróżnienie przyznano za logiczny i czytelny podział terenu na strefy funkcjonalne, z uwzględnieniem istniejącej roślinności oraz za spójną koncepcję form architektonicznych, a także propozycję etapowania inwestycji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE