Wyróżnienie (ex aequo) — Małgorzata Bławut

Wyniki konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim”

Wyróżnienie (ex aequo)

autorka
Małgorzata Bławut

projekt
Gra brył — Dom w krajobrazie miejskim — Architektura betonowa

przedmiot
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

prowadzący przedmiot
prof. Tomasz Kozłowski

prowadząca grupę projektową
Anna Mielnik

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE