Wyróżnienie (ex aequo) — Aleksandra Chrząstek, Karolina Cieślak, Jakub Lewandowski, Daria Bruszkiewicz

Wyniki jednoetapowego studenckiego konkursu architektonicznego studialno-koncepcyjnego „UWOLNIĆ BOGDANKĘ”

Wyróżnienie (ex aequo)
1 000 zł brutto

zespół
Aleksandra Chrząstek, Karolina Cieślak, Jakub Lewandowski, Daria Bruszkiewicz

uczelnia
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


opinia jury

Nagroda za trafne za trafne odseparowanie funkcji rekreacyjnej i sportowej z jednoczesnym zespoleniem tej ostatniej oraz wskazanie przykładów rozwiązań przyjaznych zwierzętom.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE