Wyróżnienie (ex aequo) — Maciej Bojarczuk

Wyniki konkursu Dom w krajobrazie na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

Wyróżnienie (ex aequo)
10 000 zł brutto

autor
Maciej Bojarczuk


opinia sądu konkursowego

Praca doceniona za konsekwentnie przeprowadzoną próbę reinterpretację tradycyjnej zasady organizacji pomieszczeń wokół centralnego masywnego trzonu z usytuowanym z nim pomieszczeniem oraz trafne rozwiązania szczytów domu. Jury konkursowe odczytuję projekt jako autorski głos ciekawie polemizujący z samą koncepcją tradycji i dziedzictwa w architekturze. Jakby architekt/tka zdawał się mówić iż dosłowne wpisanie się w kontekst jest zarazem konieczne jak i nie do końca możliwe do pogodzenia ze współczesnością. Projekt opiera się na grze przeciwstawności i uwypuklonych dualizmach. Od ulicy, projektowany dom jest archetypalny (murek, dach, dwa okna i drzwi), natomiast od ogrodu jest ikonoklastyczny (ząbki, fotowoltaika i kalifornijskie przeszklenia). Od zewnątrz bogato zdobiona drewniana elewacja z polichromią, natomiast w środku ograniczona paleta surowych materiałów konstrukcyjnych. Proponowana organizacja rzutu wokół komino-jadalni jest nowoczesna w wyrazie graficznym, natomiast dość zachowawcza w podziale funkcji (np. wydzielenie kuchni umożliwia bardziej tradycjonalne użytkowanie). Projekt stanowi wkład w debatę na temat architektury w krajobrazie kulturowym, przypominając nam iż dziedzictwo nie jest nudne, gładkie i przewidywalne ale niczym wzory kurpiowskie, jest odważne, różnorodne i ekscentryczne.

walory pracy

Centralnie usytuowany komin
Dwuspadowy, masywny dach
Charakterystyczne proporcje domu
Deskowana elewacja z detalami nawiązującymi do tradycyjnych (np. romby, romboidalne okienko)
Intrygująca i dobrze opisana koncepcja rozwiązań materiałowych i instalacyjnych.
Ciekawe podejście low-tech do kwestii budownictwa środowiskowo odpowiedzialnego.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE