Wyróżnienie (ex aequo) — Bartłomiej Bruzda, promotorka: dr hab. Hanna Michalak

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, edycja 2021

Wyróżnienie (ex aequo)
2 tys. zł i 1 tys. zł dla promotorki

autor
Bartłomiej Bruzda

tytuł
„Centrum zdrowia psychicznego w Gdyni”

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Poznańska

promotorka
dr hab. Hanna Michalak, prof. PP


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za profesjonalne, warsztatowe podejście do projektowanej funkcji w kontekście społecznego problemu związanego z chorobami psychicznymi. Przy tym, co należy szczególnie docenić, autor pracy nie ogranicza się do rutynowego spojrzenia na problem pod kątem programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to szeroka analiza problemu społecznego, który wg propozycji autora pracy mógłby elastycznie odpowiadać na rosnące potrzeby tworzenia takich placówek opieki zdrowotnej.
Autor, wydaje się budować w swojej pracy klimat łamiący stereotypy związane z placówkami chorób psychicznych, poprzez kontekst przyjaznej lokalizacji, zdrowego powietrza, przyjaznego wnętrza przy równoczesnym poszanowaniu prywatności.
Zaproponowany w pracy model modułowej zabudowy, pozwala kreować elastyczną przestrzeń wg potrzeb. Minimalistyczna forma architektoniczna oparta na naturalnym materiale drewnianym i wpisana w terapeutyczną przestrzeń ogrodowej i leśnej przestrzeni stanowi niewątpliwy walor pracy.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE