Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii dyplom magisterski — Marek Grąbczewski

Wyniki konkursu „Śląski Dyplom Roku 2021”

Wyróżnienie (ex aequo) w kategorii dyplom magisterski w 
konkursie imienia prof. Zygmunta Majerskiego

autor
Marek Grąbczewski

tytuł
Wiara i rozum. Kościół i szkoła jako generatory życia publicznego w przestrzeni współczesnego miasta

promotr
dr Damian Radwański

uczelnia
Politechnika Śląska


opis autorski

Na Odolanach, jednym z nowo powstałych warszawskich osiedli, toczy się spór pomiędzy mieszkańcami. Należącą do miasta działkę, znajdującą się na terenie osiedla, w formie rekompensaty przekazano Kościołowi katolickiemu. Nosi się on z zamiarem budowy tam świątyni dla nowej społeczności. Wśród części mieszkańców Odolan taka decyzja wzbudziła jednak niezadowolenie. W ciągu dwóch lat grupa ta zorganizowała kilka akcji mających na celu zablokowanie budowy i zmianę przeznaczenia terenu na edukacyjny. Obie strony mają mocne argumenty: osiedle zamieszkiwane przez 15 tysięcy osób potrzebuje zarówno kościoła, jak i szkoły.
Poprzemysłowe tereny Odolan zostały podzielone i niemal w całości wyprzedane deweloperom. W rezultacie nowe osiedle jest praktycznie pozbawione terenów i obiektów publicznych. Działka przy ulicy Grodziskiej jest ostatnią wolną przestrzenią należącą do miasta, którą można przeznaczyć na cele publiczne.
Wobec istniejących uwarunkowań należy dokonać syntezy sprzecznych oczekiwań wobec działki na Odolanach — rozwiązaniem jest kompleks edukacyjno-sakralny, składający się z kościoła i szkoły. Dowodząc możliwości koegzystencji, można rozwiązać spór, który podzielił społeczność.
Kościół i szkoła, mimo że rozdzielone, nie muszą pozostawać w opozycji. Co więcej, ich współistnienie niesie z sobą wiele korzyści, zarówno dla siebie nawzajem, jak i dla użytkujących je społeczności. Odolany cierpią na niedobór przestrzeni wspólnych i rekreacyjnych. Projekt powinien kompensować brak tych przestrzeni, tworząc miejsce o potencjale gromadzenia ludzi, w którym będą mogli spędzać także czas wolny.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE