Wyróżnienie (ex aequo) — Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie, proj.: Biuro Architektura i Sztuka

Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021

Wyróżnienie (ex aequo) Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

projekt
Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie wraz z zagospodarowaniem terenu

inwestor
Miasto Jaworzno

autor
Biuro Architektura i Sztuka. Mirosław Rąbalski


opinia jury

Zgłoszona do konkursu inwestycja to poddany termomodernizacji wielkokubaturowy obiekt wraz z nowym, budzącym pozytywny oddźwięk zagospodarowaniem. Termomodernizacja hali została bardzo starannie zaprojektowana i wykonana, choć oczywiście nie uległa zmianie forma budynku, która wśród istniejącej zabudowy o funkcjach mieszkalno-usługowych może budzić zastrzeżenia. Niezwykle wartościowym przedsięwzięciem jest z kolei „przemiana” wcześniejszego ogromnego naziemnego parkingu, na obiekt rzec można dwukondygnacyjny, gdzie w tym samym miejscu parking znajduje się pod zadaszeniem, a na tym zadaszeniu zaprojektowany został, połączony ze strefą wejścia do hali kładką o miękkiej formie, rekreacyjny skwer. Całość prezentuje się bardzo elegancko, chociaż można mieć wątpliwość co do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – przejście z parkingu nie jest czytelne: pochylnia znajduje się przy drugim końcu budynku w stosunku do wejścia głównego.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE