Wyróżnienie (ex aequo) — Joel Seeger

Wyniki Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2021

Wyróżnienie (ex aequo)

autor
Joel Seeger

tytuł

 „ROYAL RURAL MOVE – MALBERG CC. Commoning Circles, Creative Castle, Commons Care – Connection Complete

uczelnia
Hochschule Augsburg University of Applied Sciences

promotorzy

prof. Marcus Rommel, prof. Victoria von Gaudecker


opinia jury

Począwszy od ideału nie skromniejszego od ratowania świata, praca koncentruje się na renowacji, odnowie i uzupełnieniu istniejącej struktury budynku i pokazuje architektoniczną świadomość, doskonałość, a przede wszystkim pokorę. Praca przekonuje bardzo precyzyjnymi i trafnie wykonanymi wyborami i interwencjami architektonicznymi. Nowe uzupełnienie istniejącej struktury pokazuje kunszt projektowy autora, który dodatkowo proponuje szereg innych środków dotyczących całego otoczenia. Praca nie tylko porusza tematykę społeczności wiejskich, ale również przekonuje swoją delikatnością zarówno architektoniczną, jak i prezentacyjną. Wybierając małe, ale mądre kroki, możesz dążyć do większych celów i zorientować się, jak wspaniały mógłby to być świat ...

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE