Wyróżnienie (ex aequo) — Edyta Kaszuba, Anna Zawadzka-Sobieraj, mech.build

Wyniki konkursu Dom w krajobrazie na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego

Wyróżnienie (ex aequo)
10 000 zł brutto

autorzy
Edyta Kaszuba, Anna Zawadzka-Sobieraj, mech.build

zespół autorski
Jan Dowgiałło, Anna Zawadzka-Sobieraj, Edyta Kaszuba


opinia sądu konkursowego

Dom w formie, strukturze użytkowej, materiałach i detalach, a także w rozwiązaniach zagospodarowania działki kontynuuje i reinterpretuje tradycje chaty kurpiowskiej. Jednocześnie jest konsekwentną propozycją optymalizacji śladu węglowego w cyklu życia z zastosowaniem rozwiązań low – tech.

walory pracy

Nawiązujący do tradycji układ pomieszczeń wokół trzonu
Możliwość modyfikacji układu domu w zależności od zmieniających się potrzeb mieszkańców.
Ciekawy i trafny dobór materiałów
Nawiązanie do tradycyjnej architektury kurpiowskiej
Proporcje i podziały nawiązujące do tradycyjnej formy
Tradycyjne elementy – gzymsy, podmurówka, ganek
Przesuwne żaluzje – jako współczesna forma okiennic nawiązująca do tradycji deskowania szczytów
Układ pomieszczeń wokół centralnego trzonu
Użycie naturalnych materiałów – słoma prasowana, drewno, cegła, wapienne tynki
Drzewa owocowe, ogród warzywny, szklarnia, kompostownik
Przemyślana i dobrze opisana koncepcja rozwiązań materiałowych i technicznych dla obniżenia śladu węglowego w cyklu życia budynku oraz zapewnienia komfortu użytkowania.

uwagi i zalecenia

Do sprecyzowania koncepcja wentylacji grawitacyjnej, w tym z punktu widzenia redukcji śladu węglowego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE