Wyróżnienie (ex aequo), kategoria projektowa — Katarzyna Gromek

Wyniki konkursu IV edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: dyplomowa praca projektowa

5 000 zł

autorka
Katarzyna Gromek

tytuł

„Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy”

uczelnia
Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

promotorka

dr Agnieszka Wośko-Czeranowska


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę scalenia zdezintegrowanych układów urbanistycznych poprzez niskobudżetowe interwencje funkcjonalno-przestrzenne, pozostające w zasięgu możliwości realizacyjnych mieszkańców.
Przeprowadzone dla prawobrzeżnej Warszawy analizy identyfikują lokalizacje potencjalnych wspólnych działań różnych grup interesariuszy — od sektora publicznego do grup mieszkańców i są zestawem bogatych przykładów sposobów tworzenia mikroobszarów integracji sąsiedzkich.
Zaproponowany system może być uznany za modelowy sposób działań w różnych tkankach urbanistycznych (od wielkomiejskich po małomiasteczkowe) prowadzących do uzyskania korekty układu przestrzennego, jako metody rewitalizacji, w którą obok władz lokalnych, zaangażowana może być społeczność mieszkańców.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE