Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna — Dominika Ludvikova

Wyniki V edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: teoretyczna praca magisterska
5 000 zł

autorka
Dominika Ludvikova

tytuł
„New Stories of Train Station”

uczelnia
Politechnika Śląska, Wydział Architektury

promotorka
dr hab. Alina Pancewicz, prof. PŚ


opinia jury

Praca dotyczy przyszłego życia opuszczonych dworców kolejowych na polsko-słowackim pograniczu. Stacje te znajdują się na jednej funkcjonalnej linii łączącej Słowację z Polską, jako przedmiot rozważań bierze ich możliwe wykorzystanie na potrzeby lokalnych społeczności, a także adaptacje i rozwój [...] Wartością pracy jest prezentacja możliwych modelowych rozwiązań dla dworców i ich adaptacji z opuszczonych budynków w centra lokalne służące społecznościom badanych miejscowości. Jury wysoko oceniło katalog towarzyszący pracy, stworzoną bazę danych opuszczonych dworców wspomnianej linii kolejowej, oraz sposób wykorzystania przez autorkę materiałów archiwalnych.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE