Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna — Paulina Niemyjska

Wyniki V edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: teoretyczna praca magisterska
5 000 zł

autorka
Paulina Niemyjska

tytuł
„Badanie właściwości tynków termoizolacyjnych oraz
analiza ich przydatności i bezpieczeństwa użycia w architekturze zabytkowej”

uczelnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

promotorka
dr Anna Zaręba


opinia jury

Interesujące, nowatorskie i wnikliwe podejście do bardzo ważnego i aktualnego tematu, jakim jest termoizolacja budynków, których elewacje stanowią istotną wartość przestrzenną i tworzą ramy dla przestrzeni publicznych. Autorka dokonała przeglądu literatury międzynarodowej, przeanalizowała potrzeby krajowe i niedostatki w zakresie termoizolacji budynków zabytkowych w Polsce, skupiając się na zastosowaniu tynków termoizolacyjnych.
Praca w umiejętny sposób łączy wieloaspektowe badania teoretyczne problematyki termoizolacji cieplnej i efektywności cieplnej budynków znajdujących się pod opieką konserwatorską [...].
Jury doceniło wartości teoretyczne i praktyczne pracy oraz umiejętne powiązanie wielu aspektów zagadnienia, od elementów estetycznych po ściśle techniczne oraz aktualność tematu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE