Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna — Magdalena Wolska

Wyniki VI edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: teoretyczna praca magisterska
5 000 zł

autorka
Magdalena Wolska

tytuł
„Spacer i co dalej? Ocena programu wypoczynkowego skwerów w dzielnicy Śródmieście w Warszawie”

uczelnia
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie

promotorka
dr inż. arch. krajobrazu Kinga Kimic


opinia jury

Przedstawiona praca opisuje teorię i praktykę urządzania miejskich skwerów na przykładzie Śródmieścia Warszawy. U jej podstaw stoi przekonanie, że zieleń w mieście stanowi coraz ważniejszy aspekt mający wpływ na życie mieszkańców i jest w ostatnich dekadach coraz mocniej obecna w teorii architektury i urbanistyki, ale też w lokalnej debacie publicznej. Jury doceniło sposób, w jaki autorka porusza się wśród teorii przestrzeni zielonych w miastach, jak również koncepcji zielonych korytarzy, systemów tras i terenów rekreacyjnych, oplatających miasta zielonymi szwami. Praca w bardzo celny sposób podsumowuje ważne aspekty publicznych terenów otwartych, ich wpływu na zdrowie mieszkańców, poczucie bezpieczeństwa, idę miasta 15-minutowego, a także ekonomię przestrzeni społecznych. Wartością pracy jest teoretyczne ujęcie terenów zielonych nie tylko jako dużych założeń parkowych, ale też kameralnych realizacji, które przenikają tkankę miejską i są licznym uzupełnieniem zieleni miejskiej dużych miast. Ogromną zaletą pracy jest przywołanie różnych tradycji kształtowania i urządzania społecznych obszarów. Jury doceniło również badania terenowe, przeprowadzone na 64 skwerach w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. W oparciu o część teoretyczną autorka dokonała oceny ich oferty programowej, oraz stworzyła zalecenia dla poszczególnych obiektów.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE