Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna — Krzysztof Zuber

Wyniki VI edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: teoretyczna praca magisterska
5 000 zł

autor
Krzysztof Zuber

tytuł
„Miejska przestrzeń niedookreślona – ujęcie geograficzne”

uczelnia
Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

promotor
dr hab. Krzysztof Gwosdz prof. UJ


opinia jury

Niniejsza praca dzięki połączeniu geografii społecznej, zagadnień miejskości, urbanistyki oraz zaczerpniętego z filozofii fenomenologicznego dyskursu ciała własnego, stara się wykazać, że człowiek jako jednostka żyjąca w miastach i przebywająca w nich w czasie oraz w przestrzeni, nieustannie konstruuje stosunek pomiędzy swoją zmysłowością osadzoną w percepcji a geograficzną przestrzenią fizyczną, w której się porusza. Jury doceniło, że autor tworzy swoją definicję przestrzeni i skupia się na fakcie, że wypadkowa naszej relacji z przestrzenią nie zawsze przebiega po wyraźnej linii. Teoria przestrzeni niedookreślonej, którą proponuje, opiera się na założeniu, że percepcja jest często rozmywana i nie pozwala jasno określić walorów fizycznych danego miejsca jak i ostatecznie usankcjonować swoich odczuć z nim związanych.

Autor teoretyzuje na temat przestrzeni niedookreślonej, w której relacja między zmysłem a otoczeniem jest zaburzana i nie pozwala jej jasno określić. Podkreśla wagę pracy z przestrzenią niedookreśloną jako istotnym elementem miast. Wnioskuje, że samo zjawisko jest istotne w badaniu zmieniającej się tkanki miejskiej, prowadzącym do jej poprawy. Ogromną wartością pracy jest osadzenie teorii proponowanej przez autora zarówno w najważniejszych koncepcjach przestrzennych współczesnej urbanistyki, jak i w klasycznej platońskiej filozofii.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE