Wyróżnienie (ex aequo), kategoria teoretyczna — Katarzyna Krawczyk

Wyniki konkursu IV edycji konkursu Nagroda NIAiU – „Przestrzeń wspólna jest wartością”

Wyróżnienie (ex aequo)

kategoria: teoretyczna praca magisterska

5 000 zł

autorka
Katarzyna Krawczyk

tytuł

„Architektura troski. Regeneracja dysfunkcyjnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opolskiej w Poznaniu”

uczelnia
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa

promotor

dr hab. Eugeniusz Skrzypczak


opinia jury

Praca dotyczy opiekuńczej roli architekta i twórczo rozwija tezę Anne Lacaton „Nigdy nie burzyć, nigdy nie zastępować, zawsze dodawać, przekształcać, transformować — przywracać do użytku”. Autorka omawia różne historyczne koncepcje architektury o planach otwartych i projekty „domów rosnących”. Interesuje ją teoria skutecznie wychodząca naprzeciw mieszkaniowym nierównościom. Proponuje skupienie się na transformacji i zagęszczaniu zabudowy jako propozycji dla polskiego budownictwa dostępnego. Pracę cechuje sprawne poruszanie się we współczesnej, świadomej klimatycznie dyskusji na temat oszczędnego mieszkalnictwa. Zaproponowany wywód teoretyczny uchwycił ducha czasów, w których żyjemy, a koncepcja regeneracji poznańskich pawilonów mieszkalnych wydaje się bardziej korzystna społecznie i środowiskowo niż burzenie starych budynków.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE