Wyróżnienie (ex aequo) — Julia Kemkemer

Wyniki Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2022

Wyróżnienie (ex aequo)

autorka
Julia Kemkemer

tytuł
„between — spatial — use: visions for the (surrounding)countryside coproductive community Weilbach”

uczelnia
TU Darmstadt

promotorka
prof. Annette Rudolph-Cleff


opinia jury

Praca ukazuje odpowiedzialność architektury względem społeczeństwa. Projektu nie rozpoczyna się od zakupu produktów i surowców niezwiązanych z regionem. Tak, jak jest to przedstawione w niniejszej pracy, czerpie się z lokalnych możliwości materiałowych. Miejsce i jego mieszkańcy są zatem bezpośrednio zakorzenieni w powstającej architekturze.
Ten system projektowania, doskonale funkcjonujący przez stulecia, zaczął stopniowo zanikać w ostatnich dekadach.
W dobie obecnego kryzysu klimatycznego, energetycznego oraz niedostatku surowców, jest to krok we właściwym kierunku

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE