Wyróżnienie (ex aequo) — Weronika Majchrowicz, promotor: prof. Jan Słyk

Wyniki 4. edycji konkursu studenckiego „Drewno w Architekturze”

Wyróżnienie (ex aequo)
2 tys. zł i 1 tys. zł dla promotora

autorka
Weronika Majchrowicz

tytuł
„Funkcje detalu we współczesnej architekturze. Projekt domu mieszkalnego w strefie podmiejskiej”

uczelnia
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

promotor
prof. Jan Słyk

opis autorski

Sposób kształtowania detalu architektonicznego kreuje wygląd budynków, wpływa na ich odbiór oraz komfort użytkowania. Jako niezbędna część architektury, jest przedmiotem dyskusji toczonej się w środowisku architektonicznym, ma spełniać swoją funkcję i mieć swoje przeznaczenie. Przez wielu jest niedoceniany, przesadny, uważany za „zbrodnię”, a pozbawiony dekoracyjności za zbyt surowy. Niektórzy uważają, że powinien wynikać z materiału i technologi, inni korzystają z niego jako narzędzie do tuszowania. Jako nośnik informacji o historii jest świadkiem czasów i przemian kulturowych społeczeństw. Choć czasem jest zatracony na drodze przekształceń, jest jednak miejscem powstawania architektury. W poniższej pracy podjęto próbę wyodrębnienia funkcji i roli detalu we współczesnej architekturze.
Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących historii, związków z materiałem, relacji ze środowiskiem kulturowym zostały wyodrębnienie poszczególne funkcje detalu. Dokonany podział i charakteryzacja poszczególnych uwarunkowań zostały poparte przykładami odnalezionymi w obiektach współczesnej architektury.
Druga część analiz koncentruje się na przykładach projektach domów jednorodzinnych o cechach szczególnych i wyjątkowych. Opracowywany Dom, który nie spełnia tylko pierwotnej funkcji schronienia, ale także potrzeby estetyczne i funkcjonalne użytkownika, wydaje się być odpowiednim obszarem do rozważań na temat detalu. Współcześnie jako obiekt predysponujący do stania się dziełem sztuki, którego jakość wykonania i koszty powodują niedostępność dla niektórych grup społecznych, daje dodatkowe pole do twórczych przejawów architektury. Studium przypadku stwarza podstawę do podsumowania wniosków w postaci wytycznych projektowych.
Część projektowa stanowi próbę tworzenia architektury według odwróconego procesu projektowego — od początku którego detal ma przypisane miejsce i role, Projekt domu jednorodzinnego z pracownią rzeźbiarską, jest pretekstem do próby implementacji detalu jako miejsca w którym następuje tworzenie architektury. Całość pracy zakończono koncepcyjnym szczegółowym rozrysowaniem najbardziej istotnych detali projektowych.


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za próbę tworzenia architektury za pomocą detali w kontekście domu jednorodzinnego. W swoich analizach autorka stara się przywrócić rolę detalu zagubionego we współczesnej architekturze. Jak wskazuje sama Autorka, jej praca jest tworzeniem architektury według odwróconego procesu projektowego — od początku którego detal ma przypisane miejsce i role. Sam projekt domu jest jedynie pretekstem do implementacji detalu jako miejsca w którym następuje tworzenie architektury.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE