Wyróżnienie (ex aequo) — Marek Bystroń

Wyniki konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości

Wyróżnienie (ex aequo)
5 000 zł

autor
Marek Bystroń

idea
Kultura wnika w Naturę, Natura wnika w Kulturę.
Nowa Jakość jako warstwa w Tożsamości Miejsca

opis autorski

Głównym celem projektowym jest zdecydowane udostępnienie głównej osi Gdyni pieszym. Stworzenie miejsc spotkań i spacerów, placów miejskich i przestrzeni zacienionych o różnym charakterze miejsca, w skali człowieka.
Po dogłębnej analizie miejsca, uznano, iż projektowana przestrzeń powinna nosić cechy adaptacji i rewitalizacji, ograniczającej wyburzenia (sprowadzone jedynie do usunięcia niewielkich pawilonów gastronomicznych o niskiej wartości estetyczno-historycznej), a nie rozbudowy o nowe wielkoprzestrzenne budynki. Budowa nowych, naziemnych budynków utrudniłaby, tak wartościową i unikatową w skali kraju, ekspozycję cennych jednostek pływających oraz wyjątkowego otwarcia widokowego Mola Południowego. Budowa nowych obiektów ogranicza się do obiektów podziemnych
o funkcji toalet publicznych oraz obiektu ekspozycyjnego “podwodne obserwatorium”. Dopuszcza się realizację niewielkich obiektów gastronomicznych, we wskazanych na planie podstawowym miejscach. Ważnym, w tym aspekcie, jest również aktywizacja “martwych” lokali usługowych oraz zdecydowana rekompozycja, towarzyszących projektowanej przestrzeni lokali gastronomicznych (która wykracza poza zakres konkursu). Na szczycie “piramidy sposobu komunikacji” winni znaleźć się piesi, następnie rowery, UTO/UTR, a na końcu samochody (ograniczone do czasowego wjazdu pojazdów uprzywilejowanych, mieszkańców, komunikacji zbiorowej oraz dostaw). W realizacji tak śmiałej idei, zdecydowanie może pomóc, budowa parkingu podziemnego.


opinia jury

W pracy uwagę zwraca szczegółowa i wnikliwa analiza wszystkich kluczowych aspektów objętej konkursem przestrzeni. Obejmuje ona zarówno detale architektoniczne, jak i ogólne założenia urbanistyczne. Praca zakłada powstanie wielofunkcyjnej, włączającej przestrzeni publicznej, podzielonej na czytelne strefy funkcjonalne. Interesująco opracowany został aspekt tożsamości przestrzeni. Większości wyzwań projektowych sprostano przy pomocy interwencji zielenią i małą architekturą. Rozwiązania kubaturowe zostały zaproponowane z rozmysłem i umiarem. Całość nie stanowi jednak zwartej i zdecydowanej propozycji nowego rozwiązania konkursowego problemu.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE