Wyróżnienie (ex aequo) — Sylwia Nykaza

Wyniki konkursu „Architektura Betonowa – Gra Brył – Dom w Krajobrazie Miejskim”

Wyróżnienie (ex aequo)

autorka
Sylwia Nykaza

projekt
Gra brył w krajobrazie miejskim

przedmiot
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

prowadzący przedmiot
prof. Tomasz Kozłowski

prowadzący grupę projektową
Marek Początko

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE