Wyróżnienie (ex aequo) — Roark Studio, Designbotic

Wyniki konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości

Wyróżnienie (ex aequo)
5 000 zł

autorzy
Roark Studio, Designbotic

zespół projektowy
Jakub Bladowski, Robert Juchnevic (Roark Studio/Designbotic ), Kacper Radziszewski (Designbotic),
Anna Modrzejewska, Ada Kowalska, Anna Czech (Roark Studio)


opinia jury

Praca, pomimo wielu walorów, z uwagi na brak obligatoryjnego szacunkowego zakresu i kosztu głównych robót związanych z jej realizacją, zakwalifikowana została do grupy N – prac niespełniających w całości warunków konkursu.

Autorzy zwrócili szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i klimatyczne. Opracowali analizę tunelową, w oparciu o którą przyjęli rozwiązania przestrzenne chroniące użytkowników przed wiatrem. Zaproponowali na zakończeniu Mola lagunę — miejsce dla rekreacji i integracji. Projektowane zagospodarowanie wpisuje się w oś kompozycyjną i wzmacnia ją. Począwszy od
zielonego skweru, przez rekreacyjno-retencyjny las w wodzie, skończywszy na zielonej osi zwieńczonej oryginalnym Forum Morskim i punktem widokowym. W pracy zwrócono uwagę na problem bezdomnych odwiedzających miasto latem - na obszarze Mola przewidziano dla nich punkty konsultacyjne.
Praca mierzy się z wyzwaniami katastrofy klimatycznej, także w zakresie budowania świadomości. Zarazem proponuje rozwiązania, które dziś są równie awangardowe technologicznie, jak onegdaj była budowa pirsów wysuniętych daleko w morze. Stanowi to interesujące nawiązanie do legendarnej tożsamości miejsca.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE