Wyróżnienie honorowe — Robert Machura

Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

Wyróżnienie honorowe

autor
Robert Machura

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,
Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-01)

opiekun
dr Jacek Czubiński, prof. PK

opis autorski

Główną ideą, która towarzyszyła mi przy projektowaniu, było przekonanie, że nowy gmach Wydziału Architektury może stanowić pewnego rodzaju dialog historii ze współczesnością, będąc pomostem pomiędzy tradycją a nowoczesnością i łącząc je w harmonijną całość. Nowy obiekt posiada wiele nawiązań do bryły historycznego pałacu. Są to jednak nawiązania będące reinterpretacją jego niektórych charakterystycznych elementów. Przede wszystkim mowa tu o zabiegach, takich jak przetworzenie kompozycji fasady pałacu, przetworzenie ryzalitu pałacowego w wieże czy lokalizację kładki na osi już nieistniejącego pałacu, który był ulokowany w tym samym miejscu. Pałac Królewski w Łobzowie jest nie tylko istotnym zabytkiem historycznym, ale również kryje w sobie nieodkryte dotąd relikty archeologiczne pod powierzchnią dziedzińca. W ramach projektu konkursowego postanowiłem wyeksponować te rudymenty w taki sposób, aby stały się integralną częścią wnętrza nowego obiektu Wydziału Architektury. Takie podejście ma na celu połączenie bogactwa historii Pałacu Królewskiego z nowoczesną formą budynku, tworząc harmonijną całość. Poprzez uwydatnienie i włączenie archeologicznych reliktów do struktury architektonicznej chcę stworzyć unikalną przestrzeń, gdzie przeszłość i teraźniejszość współistnieją, tworząc inspirującą i pełną znaczeń synergię historii oraz współczesności.
Wnętrze nowego obiektu zostało zaprojektowane jako otwarta, wielofunkcyjna i wielopoziomowa przestrzeń, która nie stawia granic aranżacyjnych. Efekt ten został osiągnięty dzięki wysunięciu poza główną bryłę pionów komunikacyjno-technicznych. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się przestrzenie wielofunkcyjne, sala wykładowa, gastronomia, parking oraz zielony dach spełniający funkcję użytkową. Nowy obiekt powiązany jest z pałacem za pomocą dwóch kładek – jedna dwukondygnacyjna znajduje się na przedłużeniu głównego ryzalitu pałacu, a druga zlokalizowana jest na osi już nieistniejącego budynku.
Konstrukcja obiektu łączy w sobie dwa podstawowe materiały: beton oraz drewno. Beton został zastosowany na niższych kondygnacjach oraz w pionach komunikacyjno-technicznych. Reszta budynku zaprojektowana jest w konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, które zostało zastosowane w projekcie ze względów ekologicznych. Innym ważnym aspektem, zawracającym uwagę na ekologiczność przyjętych rozwiązań, jest sposób wykonstruowania gzymsów – zaprojektowano je tak, aby mogły mieścić w sobie donice wraz z zielenią fasadową.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE