Wyróżnienie honorowe — Pracownia Architektoniczna 1997

Wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

Wyróżnienie honorowe
15 tys. zł

pracownia
Pracownia Architektoniczna 1997

zespół projektowy
Krzysztof Frąckowiak, Aleksandra Kornecka, Katarzyna Weiss, Magda Lelonkiewicz, Rafał Hodyra,
Kornel Kuzański (wizualizacje)


uzasadnienie jury

Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu wyróżnienia honorowego pracy nr 202 w uznaniu wysokich walorów architektonicznych i urbanistycznych. Zaproponowane rozwiązania funkcjonalne są interesujące pod względem użytkowym i ekonomicznym.

Projekt zyskał uznanie Sądu Konkursowego za:

  • próbę przełamania schematu w projektowaniu budynków o zbliżonej funkcji,
  • ciekawe rozwiązania elewacji w tym propozycje materiałowe i przestrzenne,
  • konsekwentne rozwiązania funkcjonalne,
  • optymalne zagospodarowanie terenu

Wątpliwości Sądu wzbudził brak powiązania pomiędzy rzutami a elewacjami (liczba i umieszczenie okien na elewacji) oraz brak uzasadnienia dla wprowadzenia rozległych tarasów (w obrębie laboratoriów).

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE