Wyróżnienie honorowe (ex aequo) — Marianna Pawłusiów

Design 32. Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepszy dyplom projektowy

Wyróżnienie honorowe (ex aequo)

autorka
Marianna Pawłusiów

projekt
Słyszę ciszę

uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział grafiki

promotorka
dr Agata Królak

opis autorski

Projekt składa się z dwóch części: książki obrazkowej o ciszy, oraz instalacji przestrzennej na jej temat.
Celem poruszenia tego tematu jest uświadomienie dziecku zjawiska ciszy — często przedstawionego w kontraście do dźwięku.
Treści znajdujące się w książce powstały na podstawie rozmów z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dałam im możliwość wypowiedzi i poznałam ich wyobrażenie na temat abstrakcyjnego pojęcia.

Instalacja przestrzenna na temat ciszy przedstawia amorficzne formy nawiązujące do kształtów użytych w książce. Zawiera treści
na tematy związane z przeżywaniem ciszy. Przy zastosowaniu formy pytań i odpowiedzi instalacja porusza tematy związane ze zjawiskami występującymi w naturze, kosmosie, oraz potrzebach ludzkich.
Projekt skierowany jest zarówno do dzieci i dorosłych.


opinia jury

Doceniono szczególną pomysłowość w sposobie mówienia o ciszy, formę projektu i jego wykonanie, a także niezwykłą subtelność oraz wyczucie w przedstawianiu i objaśnianiu dziecku otaczających go zjawisk.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE