Wyróznienie Honorowe — Vasilis Marcou Ilchuk

Międzynarodowy konkurs na projekt adaptacji zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku

Wyróżnienie Honorowe

10 000 hrywien

Zespół projektowy

Vasilis Marcou Ilchuk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE