Wyróżnienie — Wirold Senkiel

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”

Wyróżnienie
15 000 zł

autorzy
Witold Senkiel
zespół projektowy:
Witold Senkiel, Witold Drabiński


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za oryginalną i odważną koncepcję budynku linearnego o bezkompromisowej formie, lecz z licznymi mankamentami funkcjonalno-użytkowymi.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE