Wyróżnienie I stopnia — PIW-PAW Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie I stopnia
35 000 zł

autorzy
PIW-PAW Architekci
zespół projektowy: Marcin Piwoński, Robert Brodziński, Michał Chyła, Andrzej Kulowski, Wojciech Matuszewski, Katarzyna Rogalska, Joanna Wierzbowska


opinia jury
Wyróżnienie przyznano za następujące rozwiązania urbanistyczne: pozostawienie nienaruszonej przyjaznej przestrzeni przed głównym wejściem do budynku filharmonii (od strony ulicy Szwalbego); zamknięcie osi ulicy Paderewskiego bryłą nowoprojektowanej sali kameralne, a takżr za respektowanie wszystkich warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
TRENDY [2022] - Modna łazienka
TRENDY [2022] - Modna łazienka