Wyróżnienie I stopnia — FLANAGAN LAWRENCE Ltd

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie I stopnia
35 000 zł

autorzy
FLANAGAN LAWRENCE Ltd
zespół projektowy: Jason Flanagan, David Lawrence, Przemysław Kołodziej


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za wprowadzenie w istniejącą przestrzeń nowej kubatury, o znaczącej acz lekkiej w artykulacji bryle – uformowanej systemem wertykalnych podziałów będących kontynuacją rytmu budynku istniejącego. Przeszkolony pełen światła łącznik spina część nową i starą przenikając wzdłuż obu obiektów, stanowi przy tym pasmo holu wejściowego do części nowej czytelnie usiłując wpleść się w strukturę komunikacyjną obiektu istniejącego. Przyjęta zasada formowania Sali kameralnej „pudełko w pudełku” w sposób jednoznaczny i czytelny pokazuje wnętrze prostokątnego foyer otaczającego owalną salę. Eliptyczna sala z górnym pomostem spełnia zadanie wielofunkcyjności.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE