Wyróżnienie I stopnia — Aneta Roguszczak

Wyniki 23. edycji konkursu KOŁO „Projekt Łazienki 2021”

Wyróżnienie I stopnia

7 tys. złotych

autorka
Aneta Roguszczak


opinia jury

Jury doceniło projekt za zrozumienie tutejszego kontekstu lokalnego i globalnego, będącego mariażem zagadnień kulturowych, społecznych, turystycznych oraz ekologicznych. Z uznaniem spotkała się trafna diagnoza oraz pomysłowa odpowiedź na zastany, złożony problem – projektowanie w miejscu szczególnym, jakim jest obszar chroniony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Autorzy projektu znaleźli język przestrzeni, który umożliwił połączenie z pozoru sprzecznych interesów danego miejsca — zachowanie naturalnego charakteru otoczenia oraz zaspokojenie potrzeb jego licznych użytkowników. Efekt ten osiągnięto poprzez wycofanie bryły względem istniejącego ciągu komunikacyjnego oraz ukrycie parteru projektowanego budynku w terenie. Utworzone w efekcie tych ruchów przedpole obiektu, tworzy swoiste ramy dla przybywających tu osób, wyznacza granice, zmniejszając ryzyko ekspansji w obrębie polany. Tym samym obiekt wykracza poza program budynku toalety publicznej, a sama idea nabiera wymiaru edukacyjnego. Zaprojektowany dziedziniec wraz z jego zagospodarowaniem jest miejscem odpoczynku, osłoniętym od wiatru, tak istotnym po długiej wycieczce górskimi szlakami. Zwrócono jednak uwagę na wynikające z powyższych decyzji projektowych potencjalne problemy użytkowe – zalegający w lokalnym obniżeniu terenu śnieg, czy odprowadzenie wody deszczowej. Zastrzeżenie budzi również brak odpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Na uznanie zasługuje również projektowanie w duchu architektury tła, nieinwazyjnej dla otoczenia, respektującej jego kontekst oraz ograniczającej wizualną ingerencję w otaczający krajobraz. Projektowany obiekt oddaje jednocześnie hołd tradycji i kulturze Podhala poprzez odwołanie do lokalnego archetypu zabudowy. Jednak dobór materiału (surowe drewno) oraz sposób jego zastosowania w połączeniu z bryłą nawiązującą do architektury pasterskiej, wprowadza niepotrzebną narrację z pogranicza kreacji czy też stylizacji architektonicznej, odbierając projektowanej architekturze współczesny charakter.

Za atut jury uznało klarowne wyznaczenie stref dla poszczególnych funkcji obiektu wraz z wydzieleniem odrębnego, przeszklonego przedsionka, z którego są dostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zastrzeżenia budzą jednak rozwiązania z zakresu dostępności oraz ergonomii (brak dostępu do toalety dla niepełnosprawnych z dróg komunikacji ogólnej, brak wyodrębnionego przedsionka z umywalkami w toalecie ogólnodostępnej lub innego dopuszczalnego w tym zakresie rozwiązania, zbyt wąskie drogi komunikacji ogólnej).

Pomimo mankamentów funkcjonalnych, projekt zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na pomysłową ideę oraz mało inwazyjną krajobrazowo koncepcję.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE