Wyróżnienie — Marcin Kwietowicz, Marcin Sikorski

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby prokuratur różnego szczebla w Katowicach”

Wyróżnienie
15 000 zł

autorzy
Marcin Kwietowicz, Marcin Sikorski
zespół projektowy:
Marcin Kwietowicz, Michał Sikorski, Maciej Wiewiór, Dominika Wąsik, Zuzanna Bujacz – Jaworska, Krzysztof Łaniewski – Wołłk, Łukasz Stępniak, Daniel Przybyłek, Michał Wójcik, Agnieszka Kowalewska, Katarzyna Dankiewicz, Tadeusz Cisek,
Kasper Skirgałło-Krajewski, Sebastian Grochowski, Błażej Pindor


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za przyznano za wielowątkową i dogłębna analizę urbanistyczno-architektoniczną. Duży potencjał widoczny w opracowaniu studialnym nie został przez autorów wykorzystany w rozwiązaniach II etapu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE