Wyróżnienie II stopnia — BLOND ROUX architectes

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie II stopnia
15 000 zł

autorzy
BLOND ROUX architectes
zespół projektowy: Stephane Roux, Marie-Agnes Blond, Malek Gwiazdowski, Richard Denayrou, Guillaume Bourdin


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za zdecydowaną, bezkompromisową decyzję przestrzenną rozwiązania zadania konkursowego poprzez ulokowanie całego programu przedsięwzięcia w kwartale zabudowy ramującym istniejący plac z obecnym gmachem filharmonii od strony południowo-zachodniej. Taka decyzja pozwoliła dodatkowo na uniknięcie dużej ilości prac ziemnych, szczególnie w sąsiedztwie istniejącego historycznego obiektu. Przy ewidentnej niezgodności rozwiązania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czyniącej pracę oczywiście nierealizowalną w obecnym stanie prawnym, stanowcza polemika z planem daje dodatkowy asumpt w rozważaniach na temat możliwości kształtowania tego miejsca.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE