Wyróżnienie II stopnia — Mangado Y Asociados, Grupa 5 Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Wyróżnienie II stopnia
15 000 zł

autorzy
Mangado Y Asociados, Grupa 5 Architekci
zespół projektowy: Francisco Mangado Beloqui, Roman Dziedziejko, Rafał Zelent, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Grzelewski, Gian Marco Prisco, Idoia Alonso Barberena, F. Javier Martinena Cenaro, Lidia Soto Uriz, Piotr Bylka, Michał Sapko, Maciej Lewandowski, Jordi Oliver, Michał Wójcik, Wojciech Stec, Jacek Gajewski, Michał Obłękowski, Dominik Laskus, Kamil Semeniuk, Justyna Dziedziejko, Marek Dudek


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za propozycję architektury nowego obiektu, która nie dominując przestrzeni przed gmachem zabytkowej filharmonii, pozostawia otwarte przestrzenie głównej osi obiektu. Projektowany budynek wnosi swymi gabarytami, addytywnością brył i lokalizacją odmienną wartość – pozostawiając otwarte osie ekspozycyjne. Dzięki tarasom tworzą się nowe osie widokowe. Sala kameralna zaprojektowana w typie sali pudełkowej, stwarza szanse na właściwe rozwiązania akustyczne, zaś wnętrze hallu i foyer nowej sali, usytuowane na poziomie -1 mogą być wykorzystane do różnych działań eventowych. Jednak filharmonia i nowy budynek zachowują odrębność stylistyczną o dyskusyjnym diapazonie, zaś wątpliwości budzą wielkości przyjętego programu, istotnie przekraczające wytyczne konkursowe.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE