Wyróżnienie II stopnia (ex aequo) — Marta Koślaga

Wyniki konkursu na Dyplom Inżynierski Roku SARP Łódź

Wyróżnienie II stopnia
(ex aequo)

praca
„Projekt Górskiego Schroniska Turystycznego w Dolinie Białej Wody w Tatrach Słowackich”

autorka
Marta Koślaga

promotor
 dr Włodzimierz Witkowski

fragment opisu projektu

Niniejsza praca stanowi odpowiedź na problem przerwanej sieci schronisk po słowackiej stronie masywu tatrzańskiego. Po przeprowadzeniu analiz kontekstu historycznego, zagadnień dotyczących teorii projektowania schronisk, rozwiązań niskoenergetycznych oraz architektury regionalnej, a także założeń formalnoprawnych powstał projekt, oparty na silnej obserwacji otoczenia, którego głównym założeniem było wpisanie architektury schroniska górskiego w krajobraz, przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznych rozwiązań i efektywności energetycznej. Główną ideą oddziałującą na formę architektoniczną było zaprojektowanie obiektu doskonale wpisującego się w krajobraz, a zarazem podkreślającego wyjątkowość i charakter miejsca.


opinia jury

Praca zyskała uznanie Jury za pokazanie zasady wpisywania w krajobraz budynku przed przystąpieniem do projektowania oraz znakomite przewidywanie i rozwiązanie problemów występujące w tego typu obiektach a dalekie od nie zawsze sprawdzonych rozwiązań „podręcznikowych”. Praca pokazuje też dobry warsztat autorki.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE