Wyróżnienie — maka, Magdalena Domosławska, architektura i wzornictwo

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej

Wyróżnienie
10 000 zł

autorka
maka – Magdalena Domosławska, architektura i wzornictwo

opis projektu

Idea projektu to wprowadzenie budynku urzędu gminy integrującego otaczające przestrzenie, stanowiącego jego wielofunkcyjne centrum. Symbolicznym zwornikiem przestrzeni wokół ma być przestronny hol otwarty na przestrzał na dwie strony.

Teren I

W obszarze T1 zaprojektowano trzy główne przestrzenie publiczne uzupełniające program kubaturowy: plac reprezentacyjny, plac wielofunkcyjny i park leśny. Plac reprezentacyjny to obszar przed budynkiem podkreślający rangę miejsca oraz elewację frontową z herbem, zegarem i nazwą instytucji. Plac wielofunkcyjny to obszar przed wejściem do urzędy gminy, na którym zaprojektowano skwer R. Kapuścińskiego oraz formy przestrzenne i zielone nawiązujące do Puszczy Kampinoskiej. Przy placu przed budynkiem zaprojektowano również skwer pamięci H. Sznajder. W części przy ulicy Matejki wprowadzono strefę parkingów.

Przebudowa budynku urzędu gminy polega na wprowadzeniu płaskich dachów, zachowaniu różnicy poziomów i wprowadzeniu dwupoziomowego holu z miejscami do obsługi mieszkańców. W strefie tej wprowadzono również niewielką pustkę w stropie, która umożliwia wgląd do sali rady wydziału zlokalizowanej na piętrze pierwszym. Na piętrze tym istniejący program uzupełniono głównie o część biur działu księgowego. Drugie piętro budynku uzupełniono o pozostałe pomieszczenia biurowe, przeniesiono tu także gabinety wójta i jego zastępcy.

Budynek pawilonu usytuowano równolegle do ulicy 3 Maja, lokalizując od strony ulicy placówkę banku, toalety publiczne, punkt informacyjny i kiosk. Kawiarnia została usytuowana od strony budynku urzędy gminy, otwierając się w trzech kierunkach. Układ parkingu zaprojektowanego na wydzielonej działce ma na celu zachowanie maksymalnej liczby istniejących drzew, przez co jest bardzo nieregularny i niepojemny.

Architektura nawiązuje do naturalnego, leśnego krajobrazu. W projekcie wykorzystano naturalne materiały w postaci konstrukcji drewnianej typu CLT oraz drewnianych elewacji.

Teren II

Obszar T2 podzielono na dwie strefy, zachowując maksymalną liczbę istniejących drzew. Podstawowa kubatura została zlokalizowana od strony ulicy 3 Maja, a targowisko w głębi działki. W budynku zawarto wszystkie podstawowe funkcje. Drobne usługi zaprojektowano przy ulicy 3 Maja, pomieszczenia biurowe BOM-u i świetlicę od strony targowiska. Obie części zespolone zostały przestronnym holem zawierającym stanowiska obsługi mieszkańców Centrum Usług Społecznych. Targowisko ukształtowano w formie litery V, otwartej w kierunku podstawowej kubatury. Do stanowisk przewidziano dojazd samochodowy umożliwiający obsługę drobnego handlu. Wewnątrz targowiska zaprojektowano niewielki skatepark.

Architektura obszaru T2 jest spójna stylistycznie z propozycją z obszatu T1. Tu również wykorzystano naturalne materiały w postaci konstrukcji drewnianej typu CLT oraz drewnianych elewacji. W projekcie przewidziano rozwiązania proekologiczne m.in. wentylację z rekuperacją, panele fotowoltaiczne, retencję wód opadowych.


opinia jury

Niewątpliwym atutem projektu jest zaprezentowanie ciekawych rozwiązań architektonicznych. Zaprojektowane obiekty utrzymują skalę w stosunku do istniejącej zabudowy. Zastosowane materiały takie jak drewno, wpisują się w charakter miejscowości położonej w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zaproponowane wertykalne podziały elewacji projektowanych obiektów, jak i przebudowanego budynku Urzędu nawiązują swoim rytmem do otaczających drzew.

Teren I – wokół budynku urzędu rozlokowano wnętrza urbanistyczne o różnej skali i przeznaczeniu. Zadbano o zachowanie istniejącego drzewostanu, dostosowując do niego projektowane elementy kubaturowe i architektoniczne. Od strony ulicy zaprojektowano plac o funkcji reprezentacyjnej, który stanowi wstęp do kolejnych przestrzeni. Obszar pomiędzy urzędem gminy, Centrum Kultury Izabelin, Domem Seniora, przychodnią i pocztą przeznaczono pod plac wielofunkcyjny, w dużej części utwardzony. Jego przeciwwagę stanowi park zlokalizowany po zachodniej stronie budynku Urzędu Gminy, który ma charakter leśny z elementami małej architektury. Przed wejściem do Centrum Kultury i Dziennego Domu Seniora zaproponowano mały plac, który daje możliwość spotkań mieszkańcom przed jak i po zajęciach i imprezach odbywających się w obydwu obiektach. Obecnie brak jest takiego miejsca w rejonie Centrum gminy. W pracy tej niewystarczająco został rozwiązany problem parkowania przy tylu obiektach użyteczności publicznej.

Zdaniem Sądu nieczytelnie i niefunkcjonalnie wykształcony przebieg pasażu stronie zachodniej Urzędu Gminy, który miał łączyć ul. 3 Maja z ul. Matejki jako pasaż pieszo-jezdny i miał być głównym ciągiem wypoczynkowo-rekreacyjnym na Terenie I. W związku z tym też słabo dostępna i eksponowana Willa Europa od strony zachodniej pasażu.

W celu połączenia przestrzennego istniejących budynków zaproponowano wprowadzenie pergoli jako elementu średniej skali spajającego istniejące obiekty, tworząc w ten sposób ujednolicony charakter przestrzeni. Taki element architektury wydziela place, które przyjmują zróżnicowaną funkcję w zależności od swojego położenia.

W budynku urzędu zaproponowano dwa główne wejścia od strony placu wielofunkcyjnego i parku leśnego z ciągiem pieszym. Są one umieszczone na przestrzał i prowadzą do przestronnego holu, w którym znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca. Duża jego przestrzeń wydaje się mało zagospodarowana, brakuje większej ilości wydzielonych miejsc do obsługi interesantów. Dyskusyjna jest także bariera architektoniczna w postaci dwóch poziomów posadzki. Rozmieszczenie wymaganych regulaminem funkcji oraz pomieszczeń na piętrach jest poprawne. Budynek usługowy od strony ul. 3 Maja dopasowany jest wyglądem do przebudowywanego budynku urzędu i utrzymany w skali, nie przysłaniając istniejących drzew w parku leśnym.

Teren II – Zaproponowane rozwiązanie projektowe zakłada podział przestrzeni terenu nr 2 na różne funkcje. Od strony ul. Szkolnej zaproponowano plac, który stanowi wejście do nich. Ze względu na uczęszczany ciąg pieszy od strony ul. 3 Maja znajduje się budynek CUS. Forma jego dachu budzi wątpliwości, co do zgodności z zapisami mpzp. Kubatura budynku wydaje zbyt duża pod względem funkcji, jaką pełni. Wątpliwym jest również, zdaniem sądu konkursowego, usytuowanie skate parku wewnątrz placu targowego i w tak bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (potencjalny hałas). Plac targowy wydzielony został przez dwie ażurowe pergole. Poprzez elementy małej architektury przestrzeń na co dzień ma być miejscem spotkań mieszkańców. Układ targowiska umożliwia dojazd i parkowanie samochodów dostawczych w dni targowe. Podobnie jak na terenie 1 projekt wprowadza zieleń wydzielająca obszar i przenikająca do niego.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE