Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2020 — Karol Łoziński

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021

Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
rok 2020

autor
Karol Łoziński

praca
„Ogrody Sukiennicze – rewitalizacja fragmentu obszaru śródmiejskiego w Łodzi z wykorzystaniem technik parametrycznych”

promotorki
dr hab. Kinga Racoń-Leja, dr Agnieszka Matusik


opinia jury

Praca zawiera autorską metodologię badań parametrycznych oraz algorytmicznych, w oparciu o które autor stworzył wariantowe koncepcje urbanistyczne i scenariusze urbanistyczne.
Jury doceniło zarówno przedstawioną użyteczność metody z wykorzystaniem generatora kwartałów jak i cel, który autor stawia jako poprawa jakości przestrzeni, zabudowy i życia w przestrzeni.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE