Wyróżnienie — Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz

Znamy wyniki konkursu na Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie

Wyróżnienie
5 tys. zł brutto,

pracownia
Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz

zespół projektowy

Renata Makowska (Grochowa), Krzysztof Makowski (Szczecin), Łukasz Mużacz (Lublin)


opinia jury

Sąd konkursowy wyjątkowo docenił bezkompromisowość, konsekwencję i ascetyczną jednorodność pracy, zarówno w sferze merytorycznej jak i graficznej, a także proste i funkcjonalne rozwiązanie strefy wejściowej z salami publicznie dostępnymi.

Radykalna, lecz kontrowersyjna decyzja wyburzenia istotnego odcinka arkad, stanowiących oś i najbardziej charakterystyczny element budynku, nie została jednak dopełniona bezbłędnym rozwiązaniem zadań projektowych postawionych w warunkach konkursu.
Na uwagę zasługuje przemyślana kompozycja zagospodarowania terenu, linearna i ascetyczna.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE