Wyróżnienie pieniężne — Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Wyróżnienie pieniężne
10 000 zł

autorzy
Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj
zespół projektowy: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Izabela Chruściel


opinia jury

Praca zwróciła uwagę sądu nowatorskim podejściem do bryły budynku i trafnym zagospodarowaniem terenu studialnego. Odkrycie kanału deszczowego wykreowało spacerową, zieloną oś, oddzielającą parkingi od terenu o funkcji rekreacyjnej. Zaprojektowano atrakcyjny hol i dobrze rozwiązano strefowanie funkcji z ciekawym rozplanowaniem poszczególnych basenów w nawiązaniu do kształtu budynku. Bardzo atrakcyjna jest wydzielona strefa saunarium. Przemyślano również obsługę osób niepełnosprawnych. Basen kryty dobrze powiązano z basenami letnimi i zaprojektowano ładną, pochyloną strefę plażową. Wątpliwości sądu wzbudziła masywność bryły w stosunku do najbliższego otoczenia. Taki budynek, choć pokryty lekką membraną, stanowiłby jednak istotną dominantę, która w ocenie sądu nie pasowałaby zarówno do otwartego terenu zielonego, jak i do niskiej okolicznej zabudowy.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE