Wyróżnienie pieniężne — Filip Zieliński, Grzegorz Tracz

Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Wyróżnienie pieniężne
10 000 zł

autorzy
Filip Zieliński, Grzegorz Tracz
zespół projektowy: Filip Zieliński, Michał Hondo, Kinga Grzybowska, Jakub Wójtowicz, Marek Grodzicki, Klaudia Gołaszewska, Grzegorz Tracz


opinia jury

Autorzy wyróżnionej pracy dokonali szerszej analizy powiązań terenu, w którym widzą potencjał na stworzenie kampusu sportowego przy zachowaniu ciągłości terenów zielonych. Zauważono szerszy kontekst powiązania z centrum Piaseczna i parkiem miejskim proponując ścieżkę aktywności wzdłuż cieku Perełki. Racjonalnym argumentem za ideą stworzenia wielofunkcyjnego kampusu sportowego wzdłuż ulicy Chyliczkowskiej są zyski finansowe od szerszej grupy odbiorców innych form aktywności w obrębie kampusu. W części realizacyjnej trafnie ukształtowano bryłę obiektu basenu tworząc zielone dziedzińce, atrakcyjne przeszklenia i otwarcia widokowe, jakkolwiek skalę budynku oceniono jako nietrafną. Funkcja poszczególnych stref budynku znajduje odniesienie w zróżnicowaniu jego wysokości. O ile bryła budynku jest przemyślana i dopracowana, to elewacje nie oddają charakteru obiektu basenu i stanowią słabą stronę projektu. Widoczna jest staranność i konsekwencja w kreowaniu wnętrz. Wątpliwości budzą: sposób rozwiązania strefy szatni, umieszczenie saun w podziemiu, lokalizacja kawiarni tylko na piętrze, a nie w strefie wejściowej, jak również nieczytelna lokalizacja windy.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE