Wyróżnienie pierwszego stopnia (ex aequo) — Szymon Ciupiński

Wyniki konkursu o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku, edycja 2021

Wyróżnienie pierwszego stopnia (ex aequo)
2 500 zł

autor
Szymon Ciupiński

tytuł

Lazzaretto Vecchio – Wyspa Kina na Lagunie Weneckiej

uczelnia
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

promotor

dr Marek Lamber


opinia jury

Wyróżnienie przyznano za wrażliwość z jaką wprowadzono nową tkankę architektoniczną w delikatną materię weneckiej wyspy. Dojrzały warsztat autora, oparty o wnikliwe studia historycznych warstw jej przestrzeni, pozwolił na wykreowanie miejsc odpowiednich dla współczesnych potrzeb, z zachowaniem genius loci miejsca.
Współczesne formy prowadzą dialog z przeszłością, własnym głosem pogłębiają dyskusję o przyszłości zabytkowego miasta. Wenecja, nierealna jak obraz filmowy, okazuje się możliwą do zbudowania z materii przyjmującej funkcję centrum kina.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE